Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์ > เรื่องสั้น > รายละเอียด
 
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :: เหมือนทะเลมีเจ้าของ
ประเภทหนังสือ :: เรื่องสั้น
ปีที่พิมพ์ :: ๒๕๓๙
ผู้ครองกรรมสิทธิ์ :: นายอัศศิริ ธรรมโชติ
นามปากกา :: อัศศิริ ธรรมโชติ
สถานะ :: ถูกตีพิมพ์
การแปล :: ไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด การจัดพิมพ์ บทนำ เนื้อหาบางส่วน

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย อัศศิริ ธรรมโชติ

สาขา : วรรณศิลป์

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๓
ผลงานอื่น ๆ

เหมือนทะเลมีเจ้าของ
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
หลายๆครั้งในชีวิต
 
ล่าสุด

หลายๆครั้งในชีวิต
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม