Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์
ผลงานยอดนิยม
กวีศรีอยุธยา
นิรมิต
แผ่วผ่านธารน้ำไหล
เหมือนทะเลมีเจ้าของ
เจ้าขุนทองไปปล้น
 
วรรณศิลป์
วรรณศิลป์ เป็นคำที่ใช้เทียบคำ (Literature)

หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์
ผลงานแนะนำ

พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๒
ชีวิตดีงาม
ทางเส้นเก่า
 
ผลงานใหม่

คนกับเสือ
เพลงเอกภพ
มหาวิทยาลัยชีวิต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม