Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์
ผลงานยอดนิยม
ก่อนอุษาสาง
หญิงคนชั่ว
หิ่งห้อย
โคลงกลอน ๒๕๒๑
คำประพันธ์ร้อยเรื่อง
 
วรรณศิลป์
วรรณศิลป์ เป็นคำที่ใช้เทียบคำ (Literature)

หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์
ผลงานแนะนำ

ใต้ถุนป่าคอนกรีต
ทะเลสาปสงขลา
ชีวิตดีงาม
 
ผลงานใหม่

คนกับเสือ
เพลงเอกภพ
มหาวิทยาลัยชีวิต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม