Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์
ผลงานยอดนิยม
จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
ข้ามโขงมา
ถ่านไฟเก่า
นาฏะนวนิยาย
โดมผู้จองหอง
 
วรรณศิลป์
วรรณศิลป์ เป็นคำที่ใช้เทียบคำ (Literature)

หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์
ผลงานแนะนำ

เนื้อนัย(เพลง)
สายสัมพันธ์
พระพุทธประวัติสำหรับเยาวชน เล่ม ๒
 
ผลงานใหม่

คนกับเสือ
เพลงเอกภพ
มหาวิทยาลัยชีวิต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม