Untitled Document

หน้าหลัก > วรรณศิลป์
ผลงานยอดนิยม
ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย
เหนือเหน็บหนาวและเร่าร้อน
ลุ่มลำน้ำแม่กลอง
บองหลา
จำหลักไว้ในแผ่นดิน
 
วรรณศิลป์
วรรณศิลป์ เป็นคำที่ใช้เทียบคำ (Literature)

หมายถึง บทประพันธ์ที่ปลุกมโนคติของผู้อ่าน ทำให้เกิดจินตนาการความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์
ผลงานแนะนำ

ใต้ถุนป่าคอนกรีต
ชีวิตดีงาม
สายสัมพันธ์
 
ผลงานใหม่

คนกับเสือ
เพลงเอกภพ
มหาวิทยาลัยชีวิต
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม