Gallery Printing Detail

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > วิจิตรศิลป์ > รายละเอียด
 
ริมธารรัก
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ริมธารรัก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๒
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: สมบัติของศิลปิน
รายละเอียด แนวคิด เทคนิค

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย ประสงค์ ปัทมานุช

สาขา : ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๒๙
ผลงานอื่น ๆ

ริมธารรัก
แสงจันทร์
ห้วงตัณหา
 
ล่าสุด

แสงจันทร์
วัดพระแก้วที่ฉันพบ
วัดกับเจดีย์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม