Untitled Document

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > ประยุกต์ศิลป์ > รายละเอียด
 
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Zoom พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

สาขา : ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๙
ผลงานอื่น ๆ

ผังหลักอุทยานเบญจสิริ
โครงการสวนหลวง ร.๙
สวนเบญจกิตติ
 
ล่าสุด

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
สวนเบญจกิตติ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม