Untitled Document

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > ประยุกต์ศิลป์ > รายละเอียด
 
โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
Zoom พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อสถานที่ :: โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด อื่น ๆ

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย นิธิ สถาปิตานนท์

สาขา : ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๕
ผลงานอื่น ๆ

โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเท...
โครงการ ทับแขกรีสอร์ท
โครงการ ทับแขกรีสอร์ท
 
ล่าสุด

โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเท...
โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเท...
โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเท...
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม