Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: คุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักร้อง
ครูสอนดนตรี
คำประกาศเกียรติคุณ การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เดี่ยวจะเข้ จีนขิมใหญ่
เดี่ยวจะเข้ จีนขิมใหญ่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม