Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๕ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๙ รองสารวัตรกองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๕๑๓ นายตำรวจประจำพระราชสำนัก พระราชสำนัก
๒๕๒๔ ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๘ จเรตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๙ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๓๐ รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายบริหาร กรมตำรวจ
๒๕๓๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ลว.สุดท้าย 2
ลว.สุดท้าย ๒
เลือดเข้าตา
เลือดเข้าตา
เบี้ยล่าง
เบี้ยล่าง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม