Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > นามปากกา
ชื่อศิลปิน: พลตำรวจเอก วสิษฐ์ เดชกุญชร

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
นามปากกา
นามปากกา
ลำพัง
จ๋อ บางซ่อน
สีน้ำเงิน, สีน้ำมัน, สีเนื้อ
ตาถั่ว
โก้ บางกอก
วสิษฐ เดชกุญชร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ลว.สุดท้าย 2
ลว.สุดท้าย ๒
เลือดเข้าตา
เลือดเข้าตา
เบี้ยล่าง
เบี้ยล่าง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม