Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
ไม่ระบุ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

กาเหว่าที่บางเพลง
กาเหว่าที่บางเพลง
ขุนช้างขุนแผน
ขุนช้างขุนแผน
คนรักหมา
คนรักหมา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม