Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย มานิตย์ ภู่อารีย์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๒
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๕ ยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม
๒๕๒๕ วุฒิบัตรเกียรติยศ ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผายอดเยี่ยม
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

เลือดในอก
เลือดในอก
ตะกร้อ
ตะกร้อ
ตาลสด
ตาลสด
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม