Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ด้านวรรณศิลป์ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย รงค์ วงษ์สวรรค์

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นาย รงค์ วงษ์สวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ที่จังหวัดชัยนาท เป็นนักเขียนที่มีงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่งานเขียนบรรยายภาพคอลัมน์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทภาพยนตร์ และปกิณกะอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

รงค์ วงษ์สวรรค์ เริ่มมีชื่อเสียงมาจากงานเขียนคอลัมน์รำพึงรำพันโดย “ ลำพู ” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เอกลักษณ์งานเขียนของเขาคือลีลาการใช้ภาษาที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ดังที่ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ นักวิชาการวรรณกรรมผู้มีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่า “ รงค์ วงษ์สวรรค์ ใช้ภาษาอย่างนักเลงภาษาจริง ๆ จะใช้คำที่เคยใช้ในสภาพต่ำสุด ในที่ที่สูงที่สุดก็ได้ จะเคยใช้คำที่เคยใช้แต่โบราณในจังหวะที่เกี่ยวกับสมัยใหม่ที่สุดก็ได้ ” ลีลาการเขียนที่มีอิทธิพลสูงทั้งต่อนักเขียนและนักอ่านนี้มีรากฐานอยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตของตนเองและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ของผู้ร่วมสังคมของเขา ความจริงใจในการสะท้อนภาพชีวิตดังกล่าว จึงแจ่มชัดกระทบใจผู้อ่าน ทำให้ตระหนักถึงการรับรู้และรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม จะเป็นชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนที่มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นก็ตาม รงค์ วงษ์สวรรค์ ได้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนยากจน คนจรจัดในเมืองใหญ่หรือชาวไร่ชาวนาในชนบท ตลอดจนคนร่ำรวยในเมืองหลวง ต่างมีบทบาทร่วมกันและผูกพันกันอยู่ในสังคมทั้งสิ้น โลกทัศน์อันอิสระและความจริงใจที่ถ่ายทอดผ่านเอกลักษณ์ทางวรรณศิลป์ดังกล่าว ทำให้งานของ รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นบันทึกสังคมที่ทรงคุณค่า และทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม ๔ ทศวรรษ

นาย รงค์ วงษ์สวรรค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

00.00 น
๐๐.๐๐ น
casino ดอกไม้บาป
casino ดอกไม้บาป
กินหอมตอมม่วน
กินหอมตอมม่วน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม