Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ชาติ กอบจิตติ

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย: วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชาติ กอบจิตติ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายสุนทร และ นางสมจิตต์ กอบจิตติ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาภาพพิมพ์ เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ ด้านนวนิยายและเรื่องสั้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๒๕ ปี

ชาติ กอบจิตติ มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่เด็ก ผลงานเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ นักเรียนนักเลง ได้ลงพิมพ์ในหนังสือ อนุสรณ์ปทุมคงคา ๒๕๑๒ จากนั้นได้พยายามฝึกฝนหาความรู้และประสบการณ์การเขียนได้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจและทุ่มเทตลอดเวลา จนกระทั่งเรื่องสั้นชื่อ ผู้แพ้ ลงพิมพ์ใน โลกหนังสือได้รับรางวัล “ ชื่อการะเกด ” ของ สุชาติ สวัสดิ์สรี และรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ นับเป็นนักเขียนคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์เป็นครั้งที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า ชาติ กอบจิตติ ได้พัฒนางานของเขาก้าวไปอีกระดับหนึ่ง เขามักจะทดลองใช้กลวิธีใหม่ ๆ ในการเล่าเรื่องโดยไม่ซ้ำแบบกัน จนกล่าวได้ว่าเป็นนักเขียน “ นักทดลองทางรูปแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ” ผลงานหลายเรื่อง อาทิ คำพิพากษา เรื่องธรรมดา มีดประจำตัว ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งและแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการสร้างสรรค์งานของ ชาติ กอบจิตติ ได้เป็นอย่างดี

ชาติ กอบจิตติ เป็นนักเขียนร่วมสมัยผู้มีผลงานโดดเด่นด้านนวนิยายและเรื่องสั้น ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งด้านแนวคิดที่แสดงสำนึกทางสังคมและด้านวรรณศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของการสร้างสรรค์เขาเป็นแบบอย่างทั้งแนวคิด แนวเขียนแก่นักเขียน นักอ่านร่วมสมัย เป็นผู้หนึ่งที่นำวงวรรณกรรมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และอยู่ในกระแสวรรณกรรมโลกอย่างน่าภูมิใจ นอกจากนี้ ชาติ กอบจิตติ ยังได้เปิดบ้านพักของเขาเป็น “ โรงเรียนนักเขียน ” สรรค์สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ และในช่วงปิดภาคเรียนเขาอุทิศเวลาทำประโยชน์ให้สังคมด้วยการสอนหนังสือให้เด็ก ๆ ที่โรงเรียนในหมู่บ้านด้วย นับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและมีคุณูปการต่อวงวรรณกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง

นายชาติ กอบจิตติ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

นครไม่เป็นไร
นครไม่เป็นไร
บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต
บันทึกเรื่องราวไร้สาระของชีวิต
เปลญวนใต้ต้นยักษ์
เปลญวนใต้ต้นยักษ์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม