Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย คำสิงห์ ศรีนอก

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๓ ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า
๒๔๙๕ พนักงานป่าไม้เขต จังหวัดเชียงใหม่
๒๔๙๙ ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันค้นคว้า มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประจำประเทศไทย
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ฟ้าบ่กัน
ฟ้าบ่กัน
ฟ้าไร้แดน
ฟ้าไร้แดน
ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน
ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม