Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย คำสิงห์ ศรีนอก

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
นามปากกา ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ฟ้าบ่กัน
ฟ้าบ่กัน
ฟ้าไร้แดน
ฟ้าไร้แดน
ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน
ความห่างเหินที่อยู่ติดรั้วบ้าน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม