Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง รำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค

สาขา: วรรณศิลป์
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๖
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค นามปากกา โสภาค สุวรรณ เกิดวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๗ ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เป็นนักศึกษาไทยคนแรกและคนเดียว ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ ๑ ทางด้านดนตรีบำบัด (Music Therapy) จากสถาบันการดนตรี มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย (Akademie Fur Musik UND Dar-Stellende Kunst, University of Vienna, Austria) โสภาค สุวรรณ ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในสหรัฐอเมริกา
โสภาค สุวรรณ เขียนเรื่องสั้นเมื่ออายุ ๑๑ ปี หลังจากนั้นเขียนสารคดีและเรื่องสั้นไปลงนิตยสารชั้นนำ เริ่มเขียนนวนิยายเมื่ออายุ ๒๑ ปี พร้อมกัน ๒ เรื่องคือ ตะวันลับฟ้าและเกนรี-มายรีและได้เขียนนวนิยายต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี จนถึงปัจจุบันมีนวนิยายประมาณ ๑๐๐ เรื่อง
โสภาค สุวรรณ เขียนนวนิยายได้หลายแนว ที่เด่นที่สุดคือไพรัชนิยาย ซึ่งสร้างกระแสนิยมการเขียนนวนิยายแนวนี้ต่อเนื่องมายังนักเขียนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังมีนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นวนิยายรักนวนิยายจิตวิทยา นวนิยายแนวชีวิตครอบครัวและสะท้อนสังคม นวนิยายเรื่องเด่น ๆ ที่ได้รับความนิยม เช่น ฟ้าจรดทราย สายโลหิต ญาติกา รักในสายหมอก ปุลากง เงาพระจันทร์ เงาราหู จินตปาตีสิคีริยา น้ำคำ หนังหน้าไฟ ฯลฯ
จุดเด่นในการเขียนนวนิยายของโสภาค สุวรรณคือ การนำเสนอธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในไพรัชนิยายซึ่งเป็นเรื่องชนชาติในวัฒนธรรมต่างแดน โดยแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา การปกครอง และวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งสำคัญ มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคในความเป็นคน ส่วนในนวนิยายแนวจิตวิทยานั้น ๆ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาตีแผ่ให้เห็นความซับซ้อนในจิตใจของมนุษย์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและยังแทรกความคิดทางพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมไว้เสมอ นวนิยายของโสภาค สุวรรณให้ความบันเทิงและเปี่ยมไปด้วยสาระ ทำให้ โสภาค สุวรรณเป็นนักเขียนยอดนิยมที่ครองใจผู้อ่านมายาวนาน
นารำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ด้านวรรณศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม