Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สุประวัติ ปัทมสูต

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ผู้กำกับ นักแสดง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสุประวัติ ปัทมสูต
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – ผู้กำกับ นักแสดง)

นายสุประวัติ ปัทมสูต ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๘๑
ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนเชตุพนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มรับราชการที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ทำงานเป็นเวลา ๙ ปี จึงลาออกจากราชการ
นายสุประวัติ ปัทมสูต เป็นศิลปินที่มากประสบการณ์ มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เริ่มจากการเป็นนักแสดงละครวิทยุ ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก น้ำเสียงออกมา
ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง ต่อมาแสดงละครพันทางที่สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งผู้แสดงจะต้องทั้งร้องและรำด้วยตนเอง ทำให้มีความสามารถทั้งทางนาฏศิลป์และดนตรีไทย หลังจากนั้นก็หันมาทำงานด้านละครพูดร่วมสมัย ละครโทรทัศน์ เป็นทั้งผู้แสดง ผู้กำกับ และผู้เขียนบท มีผลงานหลากหลายทั้งละครที่สร้างจากวรรณกรรม จินตนิยาย ละครตลก ได้รับความนิยมจากคนทุกระดับ เช่น เรื่องสี่แผ่นดิน ในฝัน ก่อนบ่ายคลายเครียด ตุ๊กตายอดรัก เขยมะริกัน จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลมากมาย คือ ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้กำกับละครดีเด่น จากละครเรื่อง เรือนไม้สีเบจ ได้รับ ๕ รางวัล คือ รางวัล Top Awards ๒๐๐๔ ในฐานะดาราสมทบชายยอดเยี่ยม, รางวัล Star Entertainment Awards ๒๐๐๔ ในฐานะนักแสดงสมทบชาย
ยอดเยี่ยม, รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะดาราสนับสนุนชายดีเด่น, รางวัลเมขลา ในฐานะผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม, รางวัล Hamburger Awards # ๓ ในฐานะนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่อง แม่อายสะอื้น ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยม และรางวัลเกียรติยศ
คนทีวี จากละครเรื่อง รังนกบนปลายไม้ ได้รับรางวัลหน้ากากทอง ในฐานละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม ผู้แสดงประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากละครพันทางและละครร้อง เรื่อง ธรณีเป็นพยาน นายสุประวัติ ปัทมสูต เป็นผู้กำกับที่ไม่เคยแสดงอารมณ์เสียให้ผู้ร่วมงานได้เห็น จนทุกคนในวงการยกย่องด้วยการเรียกว่า พ่ออี๊ด เป็นคนอารมณ์ดี มีเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่นับถือของนักแสดงในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ของไทย
นายสุประวัติ ปัทมสูต จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – ผู้กำกับ นักแสดง) พุทธศักราช ๒๕๕๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

แม่อายสอื้น
แม่อายสอื้น
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม