Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: พันเอก ชูชาติ พิทักษากร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ปัจจุบันอายุ ๗๗ ปี เกิดวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เรียนทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล สามารถบรรเลงซอด้วง ออร์แกน และไวโอลินได้ดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านดนตรีจากประเทศอังกฤษ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เข้ารับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการอีกครั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในฐานะ
นายทหารสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก ได้ทำหน้าที่เป็นครูผู้พัฒนาหลักสูตรวิชาการดนตรีในโรงเรียนดุริยางค์ และผู้ควบคุมวงดุริยางค์แสดงในวาระสำคัญของชาติ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีผลงานเพลงเรียบเรียงเสียงประสานเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักกันดี ผลงานชิ้นประวัติศาสตร์คือ ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสำหรับเดี่ยวเปียนโน ซึ่งใช้ไวยากรณ์เสียงประสานตามแบบแผนสากลโดยรักษาความวิจิตรของดนตรีไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ระหว่าง
รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารบก ได้เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ในรายการ “ดนตรีวิจารณ์” เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำในฐานะผู้เรียบเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยม ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ The Silver Cross of Merit of Distinguished Service to the republic of Austria ซึ่งเป็นรางวัลทรงคุณค่าในโลกดนตรีคลาสสิก ระหว่างรับราชการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตผลงานทางวิชาการหลายวิชา โดยเฉพาะด้านการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์เพลง เป็นครูสอนไวโอลินและวิโอล่า สอนการอำนวยเพลง การประพันธ์เพลง และการเรียบเรียงเสียงประสาน ได้ก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเครื่องสายวิโอล่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร เป็นครูดนตรีในอุดมคติ เป็นปูชนียบุคคลด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงต่อวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรดนตรีรุ่นแล้วรุ่เล่าที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและเป็นกำลังสำคัญด้านดนตรีคลาสสิกออกไปรับใช้สังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการดนตรี ทั้งด้านการแสดงดนตรี การสอนดนตรี การบุกเบิกดนตรี และการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีอันทรงคุณค่าต่อเนื่องยาวนานถึง ๕๐ ปี
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช ๒๕๕๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

คอนเสิร์ต The Viola Lovers
คอนเสิร์ต The Viola Lovers
คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ หอประชุม เอ.ยู.เอ.
คอนเสิร์ตวง Ibycus Chamber Orchestra ณ ห...
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน  ซึ่งได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ
แผ่นเสียงเพลงสุดแผ่นดิน ซึ่งได้รับพระรา...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม