Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
พนักงานขายส่งสินค้าในต่างจังหวัด ๔ ปี
พนักงานบัญชีโรงสีข้าว อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๔ ปี
พนักงานขายของหน้าร้านเครื่องเหล็กของลุงและป้า อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๔ ปี
พนักงานขายกล้องและอุปกรณ์ บริษัท เอวี คาเมร่า จำกัด กรุงเทพฯ ๔ ปี
ผู้จัดการ บริษัท โฟโต้ฮอบบี้ จำกัด
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม