Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง มัณฑนา เกียรติวงศ์ (โมรากุล)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ขับร้อง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางมัณฑนา โมรากุล ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ที่อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่โรงเรียนเสาวภา กรุงเทพมหานคร
นางมัณฑนา โมรากุล เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มร้องเพลงที่กรมโฆษณาการ เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงอัดแผ่นเสียงครั้งแรก คือ น้ำเหนือป่า จันทร์แจ่มฟ้า ของครูพิม พวงนาค เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้น เพลงที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายเพลง เช่น ธรรมชาติกล่อมขวัญ ศาสนารัก เด่นดวงดาว เมื่อไหร่จะให้พบ เรณูดอกฟ้า สิ้นรักสิ้นสุข อาลัยรัก จุฬาตรีคูณ สายลมว่าว ชั่วชีวิต ลาแล้วจามจุรี นางมัณฑนา โมรากุล ได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระ การผันวรรณยุกต์ การหายใจ การออกเสียงให้ชัดเจน จากครูดนตรีหลายท่านทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล และมีการพัฒนาการขับร้องเพลงจากการทดลองด้วยตนเองจนมีลีลาการขับร้องที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ มีเสียงหนาและมั่นคง แต่สะท้อนอารมณ์ที่อ่อนไหวได้ดี เข้าใจอารมณ์เพลงได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังร้องเพลงได้ชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้อง มีศิลปะการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ มีเสียงไพเราะกังวานหวานใส มีอารมณ์มีชีวิตชีวา สามารถทำเสียงให้เศร้าได้โดยธรรมชาติ ทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟัง เช่น เพลงแสนวิโยค รักจำพราก สิ้นรักสิ้นสุข อารมณ์รัก ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีความเฉลียวฉลาดตีความหมายของบทเพลงแตกทุกเพลง แม้เพลงที่มีเสียงครึ่งเสียงมาก ๆ ร้องยาก อย่างเพลง สวนรัก ดาวที่อับแสง ทาสประเพณี เพลงที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแนบเนียนเป็นที่กินใจผู้ฟังอย่างยากที่จะหานักร้องรุ่นหลัง ๆ ทำได้เหมือน ฟังได้จาก เพลงสายลมครวญ เพลงที่ขับร้องเหมือนพูด เช่น เพลงสมหมวก ผลงานประพันธ์เนื้อร้อง เช่น เพลงใจหนอใจ ฯลฯ เป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกที่โดดเด่น ของกรมโฆษณาการ ที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ฟังเพลงรุ่นเก่ายังคงชื่นชอบไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ได้ขับร้องบันทึกเสียงใหม่ได้สืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาดนตรีเป็นอย่างมาก
นางมัณฑนา โมรากุล จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พุทธศักราช ๒๕๕๒


การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม