Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาง มัณฑนา เกียรติวงศ์ (โมรากุล)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ขับร้อง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๒
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
พนักงานเก็บเงิน ร้านนางงาม
แสดงละคร คณะละคร "จารุกนก"
ขับร้องเพลงอัดแผ่นเสียง เพลงน้ำเหนือป่า และจันทร์แจ่มฟ้า ครั้งแรก ห้าง ต.เง็กชวน เจ้าของห้างแผ่นเสียงตรากระต่าย
นักร้องประจำ วงดนตรีกรมโฆษณาการ
การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ไม่มีข้อมูล ในส่วนนี้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม