Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย กรีพงศ์ (สรพงศ์) เทียมเศวต (ชาตรี)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๕๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ สรพงศ์ ชาตรี ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ และบรรพชาเป็นสามเณรจนอายุ ๑๙ ปี ขณะบรรพชาได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมเอก เนื่องจากนายกรีพงศ์ เทียมเศวต มีความสนใจงานด้านการแสดงชอบดูหนังกลางแปลงมาตั้งแต่เด็ก จึงไปสมัครเป็นนักแสดงที่ทีวีช่อง ๗ สี ต่อมาได้แสดงฉากโดดลงไปช่วยคนตกน้ำในเรื่อง “หญิงก็มีหัวใจ” เป็นเรื่องแรก ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หลังจากนั้น จึงได้แสดงเป็นตัวประกอบและแสดงเป็นพระเอกในเวลาต่อมา
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต มีผลงานการแสดง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึงปัจจุบัน มากกว่า ๕๐๐ เรื่อง ละคร ๕๐ เรื่อง แสดงเป็นพระเอกในหลายบทบาทมากมาย เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน สามล้อถีบ สามล้อเครื่อง แท็กซี่ ขับรถเมล์ ตำรวจ ทหาร ลิเก หมอ ครู คนบ้า ขอทาน ตาบอด หลังค่อม หน้าบาก มนุษย์หมาป่า ฯลฯ จนได้รับฉายา พระเอกชั้นครู และพระเอกตลอดกาล นอกจากจะมีความสามารถในด้านการแสดงแล้ว ยังมีความสามารถในเรื่องการร้องเพลง
พากย์หนัง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และกำกับละครให้กับบริษัทเวิร์คพอยด์ สอนการแสดงให้กับนักแสดงหน้าใหม่จนมีชื่อเสียงหลายคน จากการใช้ความสามารถทางด้านภาพยนตร์เป็นอย่างสูง จึงเป็นดาราชายผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย อาทิ รางวัลตุ๊กตาทอง ๕ รางวัล จากเรื่อง ชีวิตบัดซบ สัตว์มนุษย์ มือปืน มือปืน ๒ สาละวิน เสียดาย ๒ รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ๒ รางวัล จากเรื่อง ถ้าเธอยังมีรัก มือปืน รางวัลดาราทอง จากภาพยนตร์เรื่อง พลอยทะเล รางวัลดาราดาวรุ่งยอดเยี่ยม ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ จากเรื่อง มือปืน รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รางวัลบันเทิงเทิดธรรม Nine Entertain Award ๒๐๐๘ ได้รับยกย่องเป็นพระเอกยอดนิยมอันดับ ๑ ดารายชายยอดนิยมอันดับ ๑ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต ยังคงรับแสดงภาพยนตร์และละคร ถึงแม้จะไม่ได้รับบทพระเอกเพราะอายุมาก แต่บทที่รับแสดงจะเด่นมีความหมายให้แง่คิดในการชม รักษาภาพลักษณ์ของคำว่า ดาราคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้หันมาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดยตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้
ความรู้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) พุทธศักราช ๒๕๕๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

แสดงภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
แสดงภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
แสดงภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก 2
แสดงภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก ๒
แสดงภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท
แสดงภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม