Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย เกียรติพงศ์ กาญจนภี

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีสากล-ผู้ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๓ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒๕๐๓ อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๐๔ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารแห่งเอเชีย จำกัด
๒๕๐๗ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อิตาเลี่ยน-ไทย จำกัด
๒๕๑๐ หัวหน้าฝ่ายบัญชีลูกค้า บริษัท ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด(เครือซีเมนต์ไทย)
๒๕๒๐ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
๒๕๒๗ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๔๒ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ผลงานเพลงประพันธ์คำร้อง
ผลงานเพลงประพันธ์คำร้อง
ที่รัก
ที่รัก
ในเพลงใจพี่
ในเพลงใจพี่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม