Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย เกียรติพงศ์ กาญจนภี

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีสากล-ผู้ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๙
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ประเทศสหราชอาณาจักร
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ผลงานเพลงประพันธ์คำร้อง
ผลงานเพลงประพันธ์คำร้อง
ที่รัก
ที่รัก
ในเพลงใจพี่
ในเพลงใจพี่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม