Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย:
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๘
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลและเกียรติบัตรจากสถาบันต่าง ๆ ที่เชิญให้แสดงนาฏศิลป์และร้องเพลงหารายได้เพื่อการกุศล ได้แก่ เกียรติบัตรจากศิริราชพยาบาล จากมูลนิธิปัญญานันทะภิกขุ จากกรมประชาสงเคราะห์
๒๕๔๐ ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอปรบมือให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๒ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๔๔ รางวัลประกายเพชร จากมูลนิธิเพชรภาษา
๒๕๔๘ รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงโขนตอนปล่อยม้าอุปการ
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องพระอภัยมณี แสดงเป้นสุดสาคร
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ แสดงเป้นพระราม
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม