Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > ลูกศิษย์
ชื่อศิลปิน: ท่านผู้หญิง แผ้ว สนิทวงศ์เสนี

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์ไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๘
ขยาย พิมพ์
ลูกศิษย์
ชื่อ
นางจินดารัตน์ วิริยะวงศ์
นายธงไชย โพธยารมย์
นางอิงอร ศรีสัตบุษย์
นายบุนนาค ทรรทรานนทน์
นายราฆพ โพธิเวช
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเริงหรือระบำกวาง
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนระบำฤคระเ...
ท่ารำสุโขทัย
ท่ารำสุโขทัย
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที่ปรับปรุงมาจากการแสดงตอนหนึ่งของ ละครใน เรื่อง อิเหนา
ประดิษฐ์ท่ารำ และอำนวยการฝึกสอนการแสดงที...
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม