Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > ไฟล์สัมภาษณ์
ชื่อศิลปิน: นาย ชัยชนะ บุญนะโชติ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
ไฟล์สัมภาษณ์
ไฟล์สัมภาษณ์ทั้งหมด

ชัยชนะ บุญนะโชติ

คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ทำบุญสร้างวัด
ทำบุญสร้างวัด
นิ่งเสียเถิดน้อง
นิ่งเสียเถิดน้อง
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม