Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ชัยชนะ บุญนะโชติ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายชัยชนะ บุญนะโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเมื่ออายุ ๑๒ ปี โดยบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อ ของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ จากผลงานการประพันธ์เพลงของนายพยงค์ มุกดา (ศิลปินแห่งชาติ) และต่อมาได้บันทึกแผ่นเสียงอีกหลายเพลง ซึงล้วนแต่เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงทั่วไป ได้แก่ เพลงบางกอกน้อย แตงร่มใบ ล่องใต้ กระท่อมปลายนาใจนางเหมือนทางรถ บางแค บางกอกกรุงเก่า ดอกดินถวิลฟ้า แฟนคนสวย นาล่ม เทพีศรีโสภา ชายสามโบสถ์ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นนักร้องแล้ว นายชัยชนะ ยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง โดยประพันธ์เพลงให้ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) โด่งดังด้วยเพลง สามปีที่ไร้นาง,ยงยุทธ เชี่ยวชาญชัย ในเพลง สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ, ก้าน แก้วสุพรรณ ในเพลง แม่ช่อพยอม, ชินกร ไกรลาศ เพลงทุ่งร้างนางลืม ผลงานเพลงของนายชัยชนะเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมาอย่างยาวนาน เคยได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณจากการร้องเพลง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับเชิดชูเกียติเป็นนักร้องลูกทุ่งดีเด่นกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทย ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑ จากเพลงแตงล่มใบ ครั้งที่ ๒ จากเพลงชายสามโบสถ์ และได้รับประกาศเกียรติคุณกึ่งศตวรรษลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรม จากเพลง บ้ากัญชา นายชัยชนะ เป็นนักร้องที่สร้างลูกศิษย์ในวงการนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงไว้หลายคน อาทิ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, เดือนเพ็ญ ณ สามพราน, ชัยณรงค์ บุณนะโชติ, เยี่ยม โยธกา, แดน ดอนเจดีย์

นายชัยชนะ บุญนะโชติ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ทำบุญสร้างวัด
ทำบุญสร้างวัด
นิ่งเสียเถิดน้อง
นิ่งเสียเถิดน้อง
บางกอกน้อย
บางกอกน้อย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม