Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ชัยชนะ บุญนะโชติ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นักแต่งเพลง
นักร้อง ร้านอาหารเกษตร
ผลิตช้อนลงหิน บริษัท ส.สำราญไทยแลนด์
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ใจนางเหมือนทางรถ
ใจนางเหมือนทางรถ
ชมสาว
ชมสาว
ชีวิตเด็กวัด
ชีวิตเด็กวัด
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม