Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ชัยชนะ บุญนะโชติ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ดนตรีลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนประชาบาล
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

กฐินสามัคคี
กฐินสามัคคี
กระท่อมปลายนา
กระท่อมปลายนา
ขันหมากชัยชนะ
ขันหมากชัยชนะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม