Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย จิตต์ จงมั่นคง

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ภาพถ่ายศิลปะ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจิตต์ จงมั่นคง เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินภาพถ่ายศิลปะอาวุโสที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นศิลปินภาพถ่ายผู้บุกเบิกงานด้านภาพถ่ายและภาพถ่ายศิลปะคนสำคัญคนหนึ่งของไทย ได้เริ่มงานถ่ายภาพเมื่อมีอายุ ๑๖ ปี และทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี นับเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนให้กับงานด้านภาพถ่ายและภาพถ่ายศิลปะอย่างแท้จริง นายจิตต์ จงมั่นคง เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้างฟิล์มถวายเป็นเวลาร่วม ๓๗ ปี ซึ่งนายจิตต์ จงมั่นคง รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ในด้านวิชาชีพภาพถ่ายนั้น นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้านภาพถ่ายศิลปะนั้น นายจิตต์ จงมั่นคง ได้แสดงผลงานในการแสดงภาพถ่ายในประเทศเดนมาร์กและที่ฮ่องกงแสดงเดี่ยวภาพถ่ายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และครั้งล่าสุดได้รับเชิญแสดงผลงานเดี่ยวที่ งานภาพถ่ายและการพิมพ์ ๙๕ ครั้งที่ ๗ ณ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นายจิตต์ จงมั่นคง เป็นผู้ที่ดีเด่นในอาชีพและมีคุณธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

นายจิตต์ จงมั่นคง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

เมื่อพายุโหม
เมื่อพายุโหม
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
ถนนสาธร
ถนนสาธร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม