Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง ผ่องศรี วรนุช

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักร้องลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางผ่องศรี วรนุช เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ณ จังหวัดชัยนาท เป็นบุคคลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปินเพลง ราชีนีลูกทุ่งไทย ที่มีน้ำเสียงแจ่มใส สร้างสรรค์ความสุนทรีย์ในสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) มาเนิ่นนาน เป็นนักร้องที่เป็นต้นแบบของนักร้องหญิงในอดีตเป็นจำนวนมาก น้ำเสียงที่แจ่มใสเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทำให้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วเมืองไทย เป็นขวัญใจของนักฟังเพลงทั่วทิศ งานร้องเพลงของนางผ่องศรี วรนุช ช่วยจุดประกายความหวังในชีวิต สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคมในแง่ของความงดงามช่วยเหลือเกื้อกูลนักร้องรุ่นหลังให้มีชื่อเสียงโดยเด่นจำนวนมาก จนเป็นที่เคารพรัก ยกย่อง ทั้งจากบุคคลในวงการและนอกวงการ

นางผ่องศรี วรนุช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

สาวเหนือเบื่อรัก
สาวเหนือเบื่อรัก
รักพี่ตามสัญญา
รักพี่ตามสัญญา
สัจจะของสาวชาวนา
สัจจะของสาวชาวนา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม