Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การศึกษา
ชื่อศิลปิน: นาย ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักแต่งเพลง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๘ กระทรวงธรรมการ
มัธยมศึกษาปีที่๒ โรงเรียนเทพศรินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศิริจักรเพชร นอกวังบูรพาภิรมย์
๒๔๘๑ ปริญญาตรี สาขาการประพันธ์ดนตรี อิมพีเรียล อคาเดมี ออฟ มิวสิคดมหาวิทยาลัย เก ได
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

เงาในน้ำ
เงาในน้ำ
เชิดใน
เชิดใน
ไซมีสโรม้านซ์1
ไซมีสโรม้านซ์๑
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม