Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย เปรื่อง ชื่นประโยชน์

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ หรือในนาม ป. ชื่นประโยชน์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๕ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินผู้มีความสามารถในด้านประพันธ์เพลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นต้นมา ได้สร้างศิษย์บนเส้นทางเพลงทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ คำรณ สัมปุณนานนท์ เฉลา ประสพศาสตร์ สุเทพ วงศ์กำแหง นริส อารีย์ วงจันทร์ ไพโรจน์ ดวงตา ชื่นประโยชน์ ก้าน แก้วสุพรรณ และพราวตา ดาราเรือง เป็นต้น มีผลงานประพันธ์เพลงมากมายกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ผลงานต่างได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเป็นเพลงอมตะที่ไพเราะชวนฟังจนปัจจุบัน ซึ่งนอกจากผลงานประพันธ์เพลงแล้ว นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ ยังมีความสามารถในการเล่น ไวโอลีน ได้อย่างเยี่ยม ได้เขียนแบบเรียนดนตรีด้วยตนเองเป็นภาษาไทยคือ เรียนไวโอลีน กีต้าร์ กลองแจ๊ส ด้วยตนเอง รวมทั้งการเขียนโน๊ตสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาการดนตรีพื้นฐานอีกด้วย จึงนับเป็นศิลปินที่มีความสามารถทั้งการเล่นดนตรี ประพันธ์เพลง และด้านวิชาการดนตรี เป็นผู้หนึ่งที่เป็นครูผู้ประสิทธิประสาทความรู้สร้างศิษย์ให้เป็นดาวประดับวงการดนตรีไทยสากลที่มีความสามารถยิ่งผู้หนึ่ง

นายเปรื่อง ชื่นประโยชน์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ประพันธ์เพลง) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

สักวันหนึ่ง
สักวันหนึ่ง
คงมีวัน(เปรื่อง ชื่นประโยชน์)
คงมีวัน(เปรื่อง ชื่นประโยชน์)
มารหัวใจ(เปรื่อง ชื่นประโยชน์)
มารหัวใจ(เปรื่อง ชื่นประโยชน์)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม