Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย เปรื่อง ชื่นประโยชน์

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: ประพันธ์เพลง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๔ นักดนตรี วงดนตรี เชาวน์ แคล่วคล่อง
๒๔๘๘ นักดนตรีประจำละครเร่
๒๔๙๔ ประพันธ์เพลง กองดุริยางค์ทหารบก
๒๕๐๔ ผู้ควบคุมวงดนตรีและประพันธ์เพลง วงดนตรี ร.ส.พ.
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

มนต์รักเรียกหา
มนต์รักเรียกหา
ชาตินี้ชาติเดียว
ชาตินี้ชาติเดียว
เปรื่อง
เปรื่อง
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม