Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย อิ่ม จิตต์ภักดี

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หนังตะลุง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอิ่ม จิตต์ภักดี เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่จังหวัดสงขลามีความสนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นแสดงหนังตะลุงแบบครูพักลักจำ ไม่มีใครสอนให้โดยตรง จนเมื่ออายุ ๒๗ ปี ความศรัทธาในการแสดงหนังตะลุงจึงได้สมัครเป็นศิษย์หนังหม้ง แห่งบ้านชะรัด จังหวัดพัทลุง หนังหม้งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และครอบให้ทำให้นายอิ่ม มานะฝึกฝนการแสดงมากยิ่งขึ้น เมื่อออกแสดงได้ไม่นานนักความมีไหวพริบปฏิภาณด้านการแสดงที่จับใจผู้ชมในการด้นกลอนสดที่พลิกแพลงสอดคล้องกับ เหตุการณ์ทำให้เป็นคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบทตลกที่มี “ เท่ง ” เป็นตัวเอกนั้น แสดงได้ถูกใจประชาชน จนได้รับฉายาว่า “ หนังอิ่มเท่ง ” มาจนปัจจุบัน

หนังอิ่มเท่ง มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ รับงานแสดงทั่วทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้เป็นคณะหนังตะลุงที่ยังคงรักษาแบบฉบับหนังตะลุงรุ่นเก่าไว้เป็นอย่างดี การแสดงทุกเรื่องจะสอดแทรกคติธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีแก่ประชาชน เคยได้รับรางวัล กลองทองคำ เสื้อสามารถ ถ้วยเกียรติยศ และ ขันน้ำพานรอง ในการแสดงหนังตะลุง

นายอิ่ม จิตต์ภักดี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงหนังตะลุง(อิ่ม จิตต์ภักดี)
การแสดงหนังตะลุง(อิ่ม จิตต์ภักดี)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม