Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สาคร ยังเขียวสด

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: หุ่นละครเล็ก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสาคร ยังเขียวสด หรือ โจหลุยส์ เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนสาม ปีจอ ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการแสดงนาฏศิลป์หลายประเภททั้งโขน ละคร ลิเก โดยเฉพาะการเชิดหุ่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฟื้นฟูและเชี่ยวชาญด้านการแสดงหุ่นละครเล็ก สืบทอดมาจากครูแกร ศัพทวนิช ผู้ให้กำเนิดหุ่นละครเล็ก ให้มีชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากสูญหายไปเกือบ ๕๐ ปี ในนาม “หุ่นละครเล็กคณะสาครนาฏศิลป์ ละครเล็กหลานครูแกร” ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้อนุรักษ์ฟื้นฟูแล้ว การแสดงหุ่นละครเล็กของนายสาคร ยังเขียวสด ยังได้มีการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความสามารถในการเคลื่อนไหวมากขึ้น ปรับแก้ไขรูปทรงสัดส่วนสวมใส่เครื่องประดับให้งดงามและมีความประณีตในการแสดงมากขึ้น โดยหุ่น ๑ ตัว ใช้ผู้เชิด ๓ คน ที่หน้าโรงให้ผู้ชมได้เห็นลีลาการเชิดหุ่นที่มีความงดงาม ทั้งท่วงท่ารำ และการเจรจาที่เหมือนคนจริง เผยแพร่ศิลปะการแสดงดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงนี้ให้แก่ทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกหลานที่อยู่ในวัยเยาว์ให้สามารถแสดงโขนได้โดยตั้งเป็น “คณะโขนเด็ก” ขึ้น ได้รับความชื่นชมจากผู้ชมเป็นอันมาก

นายสาคร ยังเขียวสด จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

การแสดงของศวท.(สาคร ยังเขียวสด)
การแสดงของศวท.(สาคร ยังเขียวสด)
การแสดงของศวท.2(สาคร ยังเขียวสด)
การแสดงของศวท.๒(สาคร ยังเขียวสด)
การแสดงของศวท.3(สาคร ยังเขียวสด)
การแสดงของศวท.๓(สาคร ยังเขียวสด)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม