Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: พลโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ -

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับภาพยนตร์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๙
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ประสูติ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๕๘ ที่จังหวัดสงขลา ทรงสนพระทัยด้านภาพยนตร์ ตั้งแต่พระชนมายุ ๑๗-๑๘ พรรษา ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาที่ประเทศอังกฤษ โดยรับจ้างทำงานเกี่ยวกับละครของบริษัทอังกฤษชื่อ โกมองท์ บริติส ซึ่งเป็นงานกึ่งรับจ้างกึ่งเรียนในลักษณะฝึกงาน ต่อมาได้ไปศึกษางานการสร้างภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ด ประเทศสหรัฐอเมริกาความสามารถของพระองค์ทำให้คนไทยคนแรกที่มีพระนามในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด ๒ เรื่อง ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับ พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ เป็นนักสร้างภาพยนตร์คนแรกของวงการภาพยนตร์ไทย ที่นำระบบคิวการแสดงมาใช้กับการกำกับการแสดงในฉากการต่อสู้ เป็นผู้บุกเบิกการนำเทคนิคพิเศษมาใช้ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนง อาทิ เทคนิคการยืดมือยาว ๆ ของแม่นาคพระโขนงและการล่องหนหายตัว ซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้เทคนิคในการสร้างภาพยนตร์ในรุ่นต่อมา นอกจากนั้นยังเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้กำกับ ผู้เขียนบทประพันธ์ ผู้ล้างฟิลม์ ผู้ลำดับภาพ ซึ่งนับว่าต้องใช้ความสามารถทางด้านภาพยนตร์เป็นอย่างสูง ภาพยนตร์ที่ทรงสร้างและกำกับ ทำให้นักแสดงประสบความสำเร็จได้รับรางวัลตุ๊กตาทองหลายคน เป็นผู้ให้ความรู้ในการสร้างภาพยนตร์แก่นักสร้างภาพยนตร์รุ่นหลังสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสมาคมผู้อำนวยการสร้างแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของประเทศไทย

พลโท พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์ - ผู้กำกับภาพยนตร์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

เกาะสวาท หาดสวรรค์
เกาะสวาท หาดสวรรค์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม