Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย ขาเดร์ แวเด็ง

สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายขาเด แวเด็ง เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๗๔ ที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุคคลที่มีความหลงใหลเรื่องการสีไวโอลินมาตั้งแต่เด็ก เพียรพยายามฝึกฝนการสีไวโอลินด้วยตัวของตนเอง และด้วยใจรักในน้ำเสียงของไวโอลินทำให้เกิดแรงบรรดาลในการฝึกฝนคิดค้นวิธีการสีไวโอลินที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง จนกลายเป็นนักสีไวโอลินพื้นบ้านภาคใต้ที่มีฝีมือสูงเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งนอกจากจะเป็นนักสีไวโอลินที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นวิทยากรสาธิตการสีไวโอลินทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับเกียรติคุณในฐานะบุคคลซึ่งสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และรางวัลอื่นๆหลายครั้ง

นายขาเดร์ แวเด็งจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๖
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
นาฏศิลป์ไทย
หน้า จาก หน้า

โยเก็ตกลันตัน
โยเก็ตกลันตัน
สกาปูชิเร๊ะ
สกาปูชิเร๊ะ
การแสดงของขาเดร์
การแสดงของขาเดร์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม