Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย อำนวย กลัสนิมิ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอำนวย กลัสนิมิ หรือในนาม “ครูเนรมิต” เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๕๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปินผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับการแสดงเป็นผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทยขนาด ๑๖ มม. ในระยะเริ่มแรก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในยุคที่ขาดแคลนอุปกรณ์การถ่ายทำเป็นอย่างมาก ต้องอดทนทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมายกว่าจะสร้างหนังสำเร็จแต่ละเรื่อง เป็นผู้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานชั้นเยี่ยมไว้มากมาย อาทิ บ้านไร่ นาเรา, พี่ชาย, กตัญญูปกาสิต, โบตั๋น, เรือนแพ, ร้อยป่า และรอยไถ เป็นต้น นอกจากนั้นยังถ่ายทอดศิลปะดังกล่าวผลักดันและผลิตบุคคลากรฝีมือดีออกมาเป็นกำลังสำคัญให้กับวงการภาพยนตร์ไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้จำนวนมาก เช่น ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ดอกดิน กัญญามาลย์, ชาลี อินทรวิจิตร, จุรี โอศิริ ฯลฯ ล้วนแต่เป็น “เพชรเม็ดงาม” ของวงการบันเทิงทั้งสิ้น เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์อันทรงคุณค่าทั้งในด้านศิลปะและความบันเทิงให้กับภาพยนตร์ไทย ทั้งยังอุทิศตนเผยแพร่ความรุ้อย่างต่อเนื่องจนเปรียบเสมือนสถาบันการศึกษาทางด้านภาพยนตร์แห่งหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย ซึ่งชมรมวิจารณ์บันเทิงได้ประกาศยกย่องสดุดี นายอำนวย กลัสนิมิ ได้รับรางวัล “เกียรติคุณแห่งความสำเร็จในการทำงาน” ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘

นายอำนวย กลัสนิมิ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์-ผู้กำกับการแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ลูกศิษย์ ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

โสนน้อยเรือนงาม
โสนน้อยเรือนงาม
สิงห์ล่าสิงห์
สิงห์ล่าสิงห์
ส้มตำ
ส้มตำ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม