Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สมพงษ์ พงษ์มิตร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: นักแสดง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๐
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมพงษ์ พงษ์มิตร เกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มฝึกหัดการแสดงลิเกและโขน เมื่ออายุ ๑๐ ปี เริ่มบทบาทการแสดงลิเกเป็นตัวเสนา ส่วนการแสดงโขนเป็นตัวหนุมาน จนเริ่มเป็นหนุ่มจึงได้แสดงลิเกในบทบาทของพระเอก แต่ด้วยความสนใจศิลปะการแสดงในหลายสาขา ทำให้สนใจฝึกแสดงจำอวดด้วยการตระเวนแสดงไปกับคณะละครเร่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจนมีชื่อเสียงโด่งดันเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป

นายสมพงษ์ มีชื่อเสียงด้านการแสดงโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เมื่อแสดงบทบาท “นายอ่อน” ในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ ของอัศวินการละคร ทำให้ประชาชนกล่าวขานและให้ฉายาว่า “ไอ้ตัวเล็กเสียงดัง” และเมื่อหมดยุคการแสดงละครเวทีแล้ว ความมีชื่อเสียงในบทตลก ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์เชิญมาร่วมแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งนายสมพงษ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองสร้างความรื่นรมย์ในชีวิต ให้แก่ประชาชนติดต่อกันมาอย่างยาวนานจากยุคทองของละครเวทีจนถึงยุคภาพยนตร์มีผลงาปรากฏเป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชนในบทบาทของนักแสดงจำอวด-ตลก ซึ่งถือเป็นศิลปินคนสำคัญของประเทศที่ยึดมั่นการแสดงจากละครเวที ละครโทรทัศน์และภาถยนตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย

นายสมพงษ์ พงษ์มิตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักแสดง) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

กระเบนธง(สมพงษ์ พงษ์มิตร)
กระเบนธง(สมพงษ์ พงษ์มิตร)
เพชรตาแมว
เพชรตาแมว
แม่นาคคะนองรัก(สมพงษ์ พงษ์มิตร)
แม่นาคคะนองรัก(สมพงษ์ พงษ์มิตร)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม