Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง พยอม สีนะวัฒน์

สาขา: ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
สาขาย่อย: ศิลปะงานผ้า
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๒ รางวัลที่ ๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
๒๕๒๒ รางวัลที่ ๑ กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
๒๕๒๔ รางวัลที่ ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕๒๔ ชนะเลิศการประกวดผ้ายกไหม
๒๕๓๐ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
วิจิตรศิลป์
หน้า จาก หน้า

เชิงผ้าสลับด้วยลายจก
เชิงผ้าสลับด้วยลายจก
ผ้ายกลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ผ้ายกลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ผ้าหมี่ปูมโบราณ
ผ้าหมี่ปูมโบราณ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม