Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สมชาย อาสนจินดา (ส. อาสนจินดา)

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ละครเวที ภาพยนต์และละครโทรทัศน์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๓
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมชาย อาสนจินดา ( ส.อาสนจินดา) เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะการแสดงหลากหลายบทบาท นอกจากนี้ยังมีความสามารถยอดเยี่ยมในการเป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับการแสดงผู้เขียนเรื่อง ผู้เขียนบท และผู้ลำดับภาพชนิดหาตัวจับได้ยาก ส.อาสนจินดา เป็นศิลปินนักแสดงที่มุ่งมั่นประกอบแต่คุณงามความดีมีจิตใจเสียสละเพื่อวงการอย่างแท้จริง มีความเพียรพยายามและความอดทนในการทำงานที่ควรแก่การสรรเสริญ จนคนในวงการบันเทิงพากันยกย่อง ให้ฉายาแก่ ส.อาสนจินดา ด้วยนามต่าง ๆ เช่น “ศิลปินชั้นครู” “ศิลปินที่มีความสามารถรอบตัว” และ “บุรุษเหล็กแห่งวงการบันเทิง” ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรตที่ผ่านมา ส.อาสนจินดา ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงาอันทรงคุณค่ามอบไว้ให้แก่วงการละครเวทีและวงการละครโทรทัศน์มากมายควบคู่มากับพัฒนาการของทั้งละครเวทีและภาพยนตร์ไทย ส.อาสนจินดายังยืนหยัดอยู่กัลวงการแสดง มีผลงานที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมสมเป็นเอกศิลปินอย่างแท้จริงและด้วยความรู้ความสามารถที่สูงยิ่งดังกล่าว ส.อาสนจินดา จึงได้รับรางวัลทั้งรางวัลทั้งรางวัลระดับชาติ และรางวัลระดับกลุ่มประเทศอาเชียน มากมายหลายรางวัล

นายสมชาย อาสนจินดา หรือ ส.อาสนจินดา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

กระเบนธง(สมชาย อาสนจินดา)
กระเบนธง(สมชาย อาสนจินดา)
จอมประจัญบาน
จอมประจัญบาน
ตาลเดี่ยว
ตาลเดี่ยว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม