Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > รางวัล & เกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สร้อย ดำแจ่ม

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
รางวัล & เกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๐ ชนะเลิศการประชันว่าเพลงบอก
๒๕๒๐ โล่เกียรติคุณ
๒๕๓๒ โล่เกียรติคุณ
๒๕๓๔ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขากีฬาและนันทนาการ
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน-เพลงบอก) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๙ รับการยกย่องให้เป็นพ่อแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

กลอนสิ่งแวดล้อม
กลอนสิ่งแวดล้อม
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
เพลงบอกสร้อยเสียงเสนาะ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม