Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย สมเศียร พานทอง

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
สาขาย่อย: นักร้อง-นักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสมเศียร พานทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๒ ที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นศิลปินนักร้อง นักแต่งเพลงลูกทุ่งที่คนทั่วไปรู้จักในนาม “ชาย เมืองสิงห์” เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงและลีลาการร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีผลงานด้านการประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ซึ่งล้วนแต่ได้รับความนิยมติดอันดับเพลงยอดนิยมเกือบทั้งสิ้น นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการร้องเพลงและประพันธ์เพลงแก่ศิษย์ที่อยู่ในความอุปการะ สร้างศิลปินที่มีชื่อเสียงประดับวงการเพลงลูกทุ่งไว้เป็นจำนวนมาก เช่น สังข์ทอง สีใส และดวงใจ เมืองสิงห์ เป็นต้น จนได้รับคัดเลือกเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่นแห่งชาติ ๓ สมัย ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งชาติ ในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ๒ ครั้ง และได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่สืบไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

นายสมเศียร พานทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นักร้อง - นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีสากล
หน้า จาก หน้า

ชาย เมืองสิงห์
ชาย เมืองสิงห์
กล่อมน้องนอนเปล
กล่อมน้องนอนเปล
จ้ำม่ำ
จ้ำม่ำ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม