Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาย มนตรี ตราโมท

สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๘
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
ไม่ระบุ
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ดนตรีไทย
หน้า จาก หน้า

เพลงไทยอาหม (จีน)
เพลงไทยอาหม (จีน)
เพลงลาวรำดาบ
เพลงลาวรำดาบ
ระบำอัศวลีลา
ระบำอัศวลีลา
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม