Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > การทำงาน
ชื่อศิลปิน: นาย ไพรัช สังวริบุตร

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: ภาพยนตร์และละคร
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗
ขยาย พิมพ์
การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๘๘ ผู้ช่วยบิดา ษริษัทกรุงเทพภาพยนตร์
๒๔๘๙ พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสีกันสนิมและแบตเตอรี่
๒๔๙๖ ช่างภาพและร่วมลงทุนกับเพื่อนๆผลิตสร้างภาพยนตร์ บริษัทกรุงเทพภาพยนตร์
๒๕๑๐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาราวีดีโอ จำกัด,บริษัท ดีด้าวีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด , บริษัท สามเศียร จำกัด , บริษัท แฟนตาซีทาวน์ จำกัด
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

เกิดเป็นหงส์
เกิดเป็นหงส์
เดือนร้าว
เดือนร้าว
ไทรโศก
ไทรโศก
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม