Untitled Document

หน้าหลัก > ศิลปินแห่งชาติ > ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร) > คำประกาศเกียรติคุณ
ชื่อศิลปิน: นาง จุรี โอศิริ

สาขา: ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละคร)
สาขาย่อย: นักพากและนักแสดง
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๑
ขยาย พิมพ์
คำประกาศเกียรติคุณ
นางจุรี โอศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้าสู่วงการแสดงด้วยการเป็นนักร้องหน้าม่านสลับละครของคณะ “ผกาวลี” และคณะ “ศิวารมย์” ต่อมาแสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่อง “นเรศวรมหาราช” เป็นนักร้องประจำวงดุริยางค์ทหารบก วงสุนทราภรณ์ และเข้ามารับบทนางเอกภาพยนตร์ เรื่อง สุภาพบุรุษจากอเวจี โดยได้เริ่มพากย์เสียงของนางเอกและตัวแสดงฝ่ายหญิงทั้งหมดเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ใช้ความสามารถในศิลปะการใช้เสียงพากย์ภาพยนตร์ในทุกบทบาททั้งนางเอก นางรอง นางร้าย แม่ ย่า พี่ ป้า น้า อา เด็กเล็ก โดยเสียงนางเอกที่พากย์เสียงให้มากที่สุดได้แก่ เพชรา เชาวราษฏร์, พิศมัย วิไลศักดิ์ ภาวนา ชนะจิต, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลลนา สุลาวัลย์, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, นันทนา เงากระจ่าง จนถึงดาวตลก ชูศรี มีสมมนต์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณฑัต, มาลี เวชประเสริฐ ฯลฯ ซึ่งในการพากย์ภาพยนตร์นั้นต้องอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ ในการพากย์ให้เข้ากับบทบาทการแสดง แสดงอารมณ์ทุกข์ โศก สนุกสนาน เฮฮา ได้อย่างสมจริง นางจุรีเป็นนักพากย์ที่มีพรสวรรค์ทำให้ผู้ชมภาพยนตร์ประทับใจ เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพากย์ภาพยนตร์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น ในฝูงหงส์ สาวน้อย นกน้อย แม่นาคพระโขนง เคยได้รับพระราชทานตุ๊กตาทอง จากการแสดงภาพยนตร์อีกเป็นจำนวนมาก เป็นนักพากย์ นักแสดงที่มีความสามารถรอบตัวเคร่งครัดการใช้ภาษาไทย และเป็นที่เคารพยกย่องของนักพากย์นักแสดงทุกรุ่นทุกวัย

นางจุรี โอศิริ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
คำประกาศเกียรติคุณ การศึกษา การทำงาน รางวัล & เกียรติคุณ
ไฟล์สัมภาษณ์

 

ผลงานทั้งหมด
ภาพยนต์ และละคร
หน้า จาก หน้า

JUREE
JUREE
กระเบนธง(จุรี โอศิริ)
กระเบนธง(จุรี โอศิริ)
มือโจร(จุรี โอศิริ)
มือโจร(จุรี โอศิริ)
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม