ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

นวลนางข้างเขียง
เวลา
พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
นาง เบ็ญจรงค์
ธนโกเศศ
นาย วินทร์
เลี้ยววาริณ
  • สาวภูเขา
  • การแสดงกลองสบัดชัย
  • อีสาวทรานซิสเตอร์
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม