ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ฟ้าบ่กัน
ก่อนอุษาสาง
สโมสรหมู่บ้านเรือนไทย บางบัวทอง
ดร. สุเมธ
ชุมสาย ณ อยุธยา
นาง สัมพันธ์
พันธุ์มณี
  • ลมหนาว(สมชาย อาสนจิน...
  • การแสดงซอปัจจุบัน
  • หากรู้สักนิด
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม