ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

สนิมสร้อย
เวียงแว่นฟ้า
The Robot
นาย ประสิทธิ์
ถาวร
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต
บัวบุศย์
  • แม่นาคอาละวาด(สมพงษ์...
  • ระบำศิลปาชีพ
  • ยังคอย
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม