ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ตามรอยศรีวิชัย
นักเลงริมฝั่งโขง
บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาร...
นาง บุญเพ็ง
ไฝผิวชัย
นาย ฉิ้น
อรมุต
  • สวรรค์มืด(สุวัฒน์ วร...
  • แสดงแบบท่าโขน(เพื่อเ...
  • พ่อแง่แม่งอน(สุเทพ ว...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม