ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เจาะลึกเพชรพระอุมา
คุณค่าชีวิต
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
นาย สมนึก
ทองมา(ชลธี ธารทอง)
นาง จุรี
โอศิริ
  • รำฉุยฉายพราหมณ์ในภาพ...
  • ลำเรื่องต่อกลอน เรื่...
  • โธ่เอ๋ย(ประสิทธิ์ พย...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม