ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

กวีศรีอยุธยา
สุรีย์ส่องโลก
บัวเบิกอรุณ (Blooming Lotus at Dawn, ๒๐๐๒)
นาย ทวีป
วรดิลก
นาย เผ่า
สุวรรณศักดิ์ศรี
  • วิวาร์ลูกทุ่ง(เกลียว...
  • ท่ารำ๑๒
  • พ่อน้ำตาลก้นเปรี้ยว
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม