ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

ผู้มียี่เกในหัวใจ
พระเตมีย์
The Lord Buddha Teaching the Five Disciples
นาย ชำเรือง
วิเชียรเขตต์
ร้อยตำรวจตรี กาหลง
พึ่งทองคำ
  • มหาเวสสันดร
  • การแสดงหมอลำ ในงานปร...
  • สิบห้าหยกๆ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม