ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

รอยจารึก
ค่าของชีวิตสาว
พลัง
คุณหญิง วิมล
ศิริไพบูลย์
พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช
  • รักคุณเข้าแล้ว(มจ.ชา...
  • ฟ้อนวี
  • แล้วเราจะรักกันได้อย...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม