ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

นางทิพย์
แดง รวี
ต้นไม้ (Trees, ๑๙๙๓)
นาง สุวรรณี
ชลานุเคราะห์
นาย คำหมา
แสงงาม
  • น้องรัก(วิจิตร คุณาว...
  • การแสดงเป็นพระเอกหมอ...
  • หญิงหลายใจ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม