ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น
Studio
นาย นครินทร์
ชาทอง
นาย เปลื้อง
ฉายรัศมี
  • แสดงภาพยนตร์เรื่อง ต...
  • การแสดงหนังตะลุง
  • คอนเสิร์ตวง Ibycus C...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม