ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

เรือนมยุรา
กลิ่นกุหลาบ
วาดเส้น (Drawing,๑๙๖๗)
นาย สุประวัติ
ปัทมสูต
นาย ชรินทร์
นันทนาคร
  • ฟ้าเพียงดิน
  • ลำล่องยาว ชุด ๑ เพลง...
  • อยากดัง
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม