ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

สารสวาสดิ์
มหาวิทยาลัยชีวิต
ตาลสด
นาย ประเวช
กุมุท
นาย เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์
  • กองพันทหารเกณฑ์
  • การแสดงเรื่องยศเกตุ ...
  • Khamen Sai Yoke
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม