ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

casino ดอกไม้บาป
ทุ่งกุลา อาถรรพณ์
บ้านปลอดภัย
นาย โหมด
ว่องสวัสดิ์
นาย จำเนียร
ศรีไทยพันธุ์
  • เกาะสวาท หาดสวรรค์
  • อำนาจศีลห้า
  • สาบานรัก(สมาน กาญจนะ...
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม