ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการภายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

รำลึกชาติ(นี้)อีก
บัวแล้งน้ำ
พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่...
นาย ประเทือง
เอมเจริญ
นาย จตุพร
รัตนวราหะ
  • สาวภูเขา
  • แสงพยัคฆ์
  • หนูจ๋า
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม