Gallery Printing Detail

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > วิจิตรศิลป์ > รายละเอียด
 
ตะกร้อ
ขยาย พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: ตะกร้อ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๐๔
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: สมบัติของหอศิลปแห่งชาติ
รายละเอียด แนวคิด เทคนิค

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : นาย มานิตย์ ภู่อารีย์

สาขา : ทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๔๒
ผลงานอื่น ๆ

เลือดในอก
ตะกร้อ
ตาลสด
 
ล่าสุด

แย่งอาหาร
เลือดในอก
การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม