Untitled Document

หน้าหลัก > ทัศนศิลป์ > ประยุกต์ศิลป์ > รายละเอียด
 
พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา
Zoom พิมพ์
รายละเอียด
ชื่อผลงาน :: พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา
ชื่อสถานที่ :: พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รายละเอียด

 

เกี่ยวกับศิลปิน
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

สาขา : ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

ปีที่ได้รับ : ๒๕๓๗
ผลงานอื่น ๆ

พระตำหนักแปรพระราชฐาน อำเภอปากพนัง
พระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร
พระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร
 
ล่าสุด

ศาลาไทยวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หอพระพุทธรูป สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ปร...
ศาลาไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม